JoVE JoVE (Journal of Visualized Experiments)  to pierwsze na świecie, recenzowane czasopismo w formacie video-artykułów z Impact Factor (IF=1.184) w dyscyplinach STEM (Science, Technology, Engineering, Math), w dziedzinie nauk przyrodniczych, ścisłych oraz medycznych.

Każdy artykuł w JoVE to film z nagranym przebiegiem eksperymentu, a także z jego opisem tekstowym, wykazem materiałów użytych w eksperymencie i bibliografią. Materiały tekstowe można pobrać w formie plików PDF.

JoVE  wyróżnia:

 • 10000+ recenzowanych video-artykułów JoVE Journal
 • ok. 700 wizualizacji Science Education
 • 150+ nowych artykułów każdego miesiąca
 • 13 indywidualnych sekcji o szerokim zakresie tematów naukowych
 • 17000+ autorów z renomowanych uczelni i instytucji badawczych
 • Impact Factor (IF=1.184)
 • 30 punktów z listy A wykazu czasopism Ministerstwa Edukacji (poz. 7543)

 

Artykuły JoVE są indeksowane między innymi w Web of Science, PubMed, Medline i Scopus.

Filmy naukowe JoVE  zawarte są w dwóch wyjątkowych zasobach: JoVE Video JournalJoVE Science Education Library.

 • Video Journal to magazyn 13 sekcji recenzowanych video-artykułów mających na celu: zwiększenie produktywności badań naukowych, wizualizację prowadzonych badań wraz z możliwością ich opublikowania w bazie oraz poprawę efektywności nauczania w szkołach wyższych.
  Sekcje:

    BEHAVIOR – psychologia

    BIOCHEMISTRY – biochemia

    BIOENGINEERING – bioinżynieria

    BIOLOGY – biologia

    CANCER RESEARCH – onkologia

    CHEMISTRY – chemia

    DEVELOPMENTAL BIOLOGY – biologia rozwoju

    ENGINEERING – inżynieria

    ENVIRONMENT – nauki środowiskowe

    GENETICS – genetyka

    IMMUNOLOGY AND INFECTION – immunologia

    MEDICINE – medycyna

    NEUROSCIENCE – neuronauka

 • Science Education to baza video 10 sekcji, wizualizacji przeznaczonych do pracy ze studentami podczas zajęć.
  Sekcje:

    CORE – NEW – podstawowe eksperymenty biologiczne – nowość !

    LAB MANUAL NEW – doświadczenia laboratoryjne – nowość !

    BASIC BIOLOGY – podstawy biologii

    ADVANCED BIOLOGY – zaawansowana biologia

    CHEMISTRY – chemia

    ENVIRONMENTAL SCIENCES – nauki środowiskowe

    PHYSICS – fizyka

    ENGINEERING – inżynieria

    CLINICAL SKILLS – umiejętności kliniczne

    PSYCHOLOGY – psychologia

Adres: https://www.jove.com