A

ACADEMIC SEARCH ULTIMATE (EBSCO) – obszerna baza czasopism elektronicznych, zawierająca również indeksy i abstrakty czasopism, monografii, raportów, materiałów konferencyjnych. W 2019 roku baza w swojej najpełniejszej wersji Ultimate (ponad 10 tys. tytułów pełnotekstowych czasopism) zastąpiła dotychczasową bazę Complete.
*wielodziedzinowa *pełnotekstowa

H

HEALTH SOURCE: NURSING/ACADEMIC EDITION (EBSCO) pełnotekstowa baza czasopism naukowych z wielu dziedzin medycyny. Udostępnia także informator AHFS Consumer Medication Information dla pacjentów dotyczący leków generycznych z nazwami produktów firmowych.
 *medycyna * zdrowie * pielęgniarstwo *bibliograficzna *pełnotekstowa

HEALTH SOURCE – CONSUMER EDITION (EBSCO) najbogatsza z dostępnych dla bibliotek na świecie pełnotekstowa kolekcja publikacji z zakresu zdrowia publicznego.
*medycyna sportowa *zdrowie nauki o żywności i żywieniu *opieka nad dziećmi *bibliograficzna *pełnotekstowa

M

MEDLINE (EBSCO) jest często aktualizowaną bazą bibliograficzną stworzoną i rozwijaną przez National Center for Biotechnology Information, (NCBI) działającym przy National Library of Medicine, (NLM) należącej do National Institutes of Health w USA. Baza zawiera autorytatywne informacje z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych, medycyny sportowej i wielu innych. Piśmiennictwo  w różnych językach.
*zdrowie *medycyna *bibliograficzna – zawiera linkowania do pełnych tekstów

MASTER FILE PREMIER (EBSCO)aktualizowana codziennie wielodziedzinowa baza tekstów z czasopism, książek, dokumentów źródłowych, zawierająca także kolekcję fotografii, map i flag.

*wielodziedzinowa *pełnotekstowa

S

SCIENCE DIRECT – bogata kolekcja czasopism elektronicznych wydawnictwa Elsevier wraz z archiwami od 1995 roku.

*wielodziedzinowa *pełnotekstowa